Ιστιοπλοΐα Ανοιχτής Θαλάσσης

Η σχολή ανοικτής θαλάσσης πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Φνινόπωρο του 2018. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Ομίλου