Οργανόγραμμα του Ομίλου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Τάσος Κασαπίδης  | Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Κουρτέλλης  | Ταμίας: Παναγιώτης  Χαμηλοθώρης | Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Βολοσυράκης  | Έφορος Αθλητισμού & Εκπαιδεύσεως Ιστιοπλοΐας  Τριγώνου & Ανοιχτής θάλασσας: Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός  | Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Κουζούμης Ιωάννης   | Έφορος Υλικών & Εγκαταστάσεων: Σωμαρίπας Μανώλης  | Έφορος ΚολύμβησηςΛουκή Φλώρα  |  Έφορος Ναυτικής Παράδοσης και Περιβάλλοντος:Νιφλής Σταύρος  | Αναπληρωματικά Μέλη:  Κατερίνα Καραφώτα, Αλέξανδρος Μαυρομάτης

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπευθ. Ταμίας: Χαμηλοθώρης Παναγιώτης Βοηθός:  Νίκος Παντελαίος                  Φοροτεχνική Υποστήριξη Σαρηκώστας Δημήτρης, Τσιγώνια Φλώρα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Υπευθ. Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Βολοσυράκης                                                        Ομάδα Ηλεκτρ. Υποστήριξης και Μηχανογράφησης: Κωνσταντίνος Ρούσσος, Δημήτρης Κουρτέλλης

ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπευθ. Έφορος Υλικών & Εγκαταστάσεων: Σωμαρίπας Μανώλης   Ομάδα Εργασίας: Δημήτρης Κουρτέλλης,  Γιάννης Κουλιανός

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Υπευθ. Εφορος Δημοσίων Σχέσεων: Γιάννης Κουζούμης                                                     Επιτροπή Χορηγιών Κατερίνα Καραφώτα, Νίκος Παντελαίος, Δημήτρης Κουρτέλλης Εκπαιδευτικών Δράσεων:                                     α) Εργαστήριο Καράβας: Μανώλης Σωμαρίπας,  Κίμωνας Ξύγκης,  Στέλιος Μαλαματένιος , Σεβαστιανός Αναγνωστόπουλος, Δημήτρης  Κουρτέλλης           β) Παιδικό Εργαστήριο Εικαστικών       Ειρήνη Τσιράκη ,Κλαίρη Καραπιδάκη, Μαρία Πέτρουλα, 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Υπευθ.  Έφορος Κολύμβησης: Φλώρα Λουκη Ομάδα Κολύμβησης: 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

Υπευθ.  Έφορος Αθλητισμού & Εκπαιδεύσεως Ιστιοπλοΐας Τριγώνου & Ανοιχτής θάλασσας: Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός                          Ομάδα Εκπαιδεύσεως Ιστιοπλοΐας:  Βλασσόπουλος Μάρκελλος, Γίαννης Μπρούσης, Κατερίνα Καραφώτα, Γιώργος Αντωνόπουλος Σχολή Ανοικτής Θάλασσας:

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υπευθ. Έφορος Ναυτικής Παράδοσης &  Περιβάλλοντος: Σταύρος Νιφλής Ομάδα Καταγραφής Ναυτικής Παράδοσης: Τάσος Κασαπίδης       Ομάδα Οικολογικών Δράσεων