Χορηγικό πρόγραμμα

Αυτός ο ισχυρός δεσμός είχε σαν φυσική εξέλιξη, την δημιουργία του Ναυτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου «ΝΑΪΑΣ».​ Στόχοι ,η ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την θάλασσα, η διαφύλαξη και διάδοση των ναυτικών παραδόσεων, η προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και η υποστήριξη των πολιτιστικών δράσεων που θα προάγουν το έργο του Ναυτικού​​Ομίλου.

Η ανταπόκριση της παριανής κοινωνίας στην προσπάθειά για την δημιουργία του Ναυτικού Ομίλου είναι απολύτως θετική. Πιεστικές όμως παραμένουν οι ανάγκες για την δημιουργία υποδομών , την αγορά εξοπλισμού ,την​ε​ξασφάλιση​τ​ων​​απαραίτητων​​μέσων​​για​τ​ην​​ασφάλεια​τ​ων​​αθλητών.

Θεωρούμε τιμή μας αν η επιχείρησή σας μπορούσε συμβάλλει στο έργο του ​​Ναυτικού​​Ομίλου.

  • Αγορά σκαφών 50% 50%