Στις 17 Σεπτεμβρίου 2017, στον Άι Γιάννη τον Δέτη, στο χώρο της Δημοτικής Επιχείρησης Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, πραγματοποιήθηκε ανοικτή Ιδρυτική Συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου.

Στη συνέλευση εγκρίθηκε το καταστατικό,  αποφασίστηκε  η επωνυμία του Ομίλου, «ΝΑΪΑΣ», επιλέχθηκε το σήμα του και εκλέχθηκε Προσωρινή Διοίκηση στην οποία  ανατέθηκε να φροντίσει για τη νομιμοποίηση του Ομίλου και την σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης μελών, αμέσως μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου.

Οι βασικοί στόχοι του Ναυτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου όπως καταγράφηκαν στο καταστατικό του Ομίλου, είναι η  θαλάσσια και παράκτια άθληση με κυρίαρχη την ιστιοπλοΐα, η διατήρηση, η συνέχεια και η γνώση της ναυτικής παράδοσης του τόπου και των ανθρώπων του, σε κάθε της μορφή και η προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος με την ανάληψη σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Η ανταπόκριση της παριανής κοινωνίας στην προσπάθειά  για την δημιουργία του Ναυτικού Ομίλου είναι απολύτως θετική. Ως ιδρυτικά μέλη υπέγραψαν το καταστατικό 63 άτομα.

Στο πλευρό του Ομίλου, βρίσκονται η Δημοτική Αρχή που χαιρετίζει και στηρίζει την ίδρυση του Ομίλου και η Δημοτική Επιχείρηση Πάρκο Πάρου (Άϊ Γιάννης Δέτης), παραχωρώντας στον Όμιλο τις απαραίτητες χερσαίες εκτάσεις και υποδομές για την λειτουργία του.

Η  θετική στάση της Δημοτικής Επιχείρησης και η παρουσία ανθρώπων με γνώσεις και ενθουσιασμό που αγαπούν τη θάλασσα, τον τόπο, τον αθλητισμό, τα νιάτα, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός Ναυτικού Ομίλου που  θα παρέχει στους κατοίκους του νησιού και κυρίως στα παιδιά και στους νέους, την δυνατότητα να γνωρίσουν και να αθληθούν στα ναυτικά, θαλάσσια, παράκτια και υγρού στίβου αθλήματα εστιάζοντας ταυτόχρονα στη προστασία  και την ανάδειξη της ευρύτερης παράκτιας και θαλάσσιας περιοχής της Νάουσας Πάρου.

Ναϊάς – Λίγα λόγια για το όνομα και την ιστορία

Η «Ναϊας»  στην ελληνική μυθολογία ήταν Νύμφη των γλυκών νερών, των πηγών, των ποταμών, των λιμνών. Στη λαϊκή μας παράδοση οι Ναϊάδες ταυτίζονται με τις νεράιδες. Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα νάω= ρέω και έχει την ίδια ρίζα με το τοπωνύμιο Νάουσα.

Ιστορικά, «ΝΑΪΑΣ» ονομαζόταν  ο σύλλογος που ιδρύθηκε το 1932 στη Νάουσα με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού Εμμ. Σαγκριώτη (1857-1937),  με μεγάλη συμμετοχή των νέων του χωριού και των δύο φύλων. Σκοπός του Συλλόγου ήταν μορφωτικός, πολιτιστικός, και κοινωνικός.