Γενική Συνέλευση Ναυτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου – ΝΑΪΑΣ

Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου – ΝΑΪΑΣ για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στις διαδικασίες συμμετείχαν 64 από τα 97 μέλη του Ομίλου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της  ψηφοφορίας στο Διοικητικό Συμβούλιο με σειρά σχετικής πλειοψηφίας εκλέγονται οι:

1) Κασαπίδης Αναστάσιος του Γεωργίου

2) Βολοσυράκης Αντώνης του Δημητρίου

3) Κουρτέλλης Δημήτριος του Χριστόφορου

4)  Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός του Ιωάννη

5) Λουκή Φλώρα του Παναγιώτη

6) Νιφλής Σταύρος του Ιωάννη

7) Σωμαρίπας Εμμανουήλ του Γεωργίου

8)  Κουζούμης Ιωάννης του Χρήστου

9)  Χαμηλοθώρης Παναγιώτης του Αθανασίου

και αναπληρωματικοί οι:

1) Καραφώτα Αικατερίνη του Ηλία

2) Μαυρομάτης Αλέξανδρος του Γεωργίου

 

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της  ψηφοφορίας στην Εξελεγκτική Επιτροπή με σειρά σχετικής πλειοψηφίας εκλέγονται οι:

1) Βολοσυράκης Νικόλαος του Δημητρίου

2) Ρούσσος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

3) Παντελαίος Νικόλαος του Μιχαήλ

και αναπληρωματικοί οι :

1) Τσιγώνια Φλώρα του Νικολάου

2) Αλιπράντης Δημήτριος του Εμμαννουήλ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την Τρίτη 14 Νοεμβρίου. Κατόπιν ψηφοφορίας η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος – Κασαπίδης Αναστάσιος του Γεωργίου

Αντιπρόεδρος –  Κουρτέλλης Δημήτριος του Χριστόφορου

Γενικός Γραμματέας – Βολοσυράκης Αντώνης του Δημητρίου

Ταμίας – Χαμηλοθώρης Παναγιώτης του Αθανασίου

Έφορος Αθλητισμού & Εκπαιδεύσεως Ιστιοπλοΐας  Τριγώνου & Ανοιχτής

θάλασσας – Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός του Ιωάννη

Έφορος Υλικών & Εγκαταστάσεων – Σωμαρίπας Εμμανουήλ του Γεωργίου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων – Κουζούμης Ιωάννης του Χρήστου

Έφορος Κολύμβησης – Λουκή Φλώρα του Παναγιώτη

Έφορος Ναυτικής Παράδοσης και Περιβάλλοντος – Νιφλής Σταύρος του Ιωάννη

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Ομίλου για την υποστήριξή τους, όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις εκλογές, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής  καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ για την συμβολή του στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου