ΔΤ 001: Ίδρυση Ναυτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου «ΝΑΪΑΣ»

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2017, στον Άι Γιάννη τον Δέτη, στο χώρο της Δημοτικής Επιχείρησης Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, πραγματοποιήθηκε ανοικτή Ιδρυτική Συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου.

Read More